„Restart” - ambitny film studencki w reżyserii Bartosza Kruhlika, do którego zdjęcia wykonywał Lev Predan Kowarki. Kamil - uczestnik Galerii Twarzy wcielił się w rolę chłopca z blokowiska doskonale oddając klimat osiedlowy. Wraz z kolegami z planu uczestniczył w grze, zabawie o tytułowej nazwie Restart, która polegała na podduszaniu się i traceniu przytomności. Film doskonale oddaje problem współczesnych grup młodzieżowych. Polecamy .